CHP Mitingine 25 bin kişi damga vurdu

CHP Mitingine 25 bin kişi damga vurdu

banner2

banner4

banner16

banner19

banner23

banner5

banner35

banner21

banner7

banner17

banner18