UPAD2014 ‘de “Kentsel Dönüşüm” Ana Tema olacak

Kocaeli Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevnihal Erdoğan başkanlığında ve tüm fakülte öğretim üyelerinin katkısıyla 8 – 11 Mayıs 2014 tarihlerinde UPAD2014 - 1. Uluslararası Kentsel Planlama-Mimarlık-Tasarım Kongresi gerçekleştirilecektir. Ana teması ‘Kentsel Dönüşüm’ olan uluslararası kongre vasıtasıyla,  kentsel dönüşümün sosyal, ekonomik ve fiziksel yönleri; sanayi, göç, artan nüfus, afetler ve buna bağlı olarak ortaya çıkan konut ve altyapı ihtiyacı,  dönüşümün tarihi alanlara, turizme ve kentsel kimliğe etkisi gibi alt başlıklar ekseninde, akademisyenler ve kant paydaşlarının oluşturduğu farklı katılımcı kitlesinin fikir alışverişinde bulunduğu, ortak bir tartışma platformu yaratılması hedeflenmiştir.

Günümüzde çok tartışılan ‘Kentsel Dönüşüm’Türkiye ve Kocaeli için önem teşkil etmektedir. Erken cumhuriyet dönemi ve sonrası yıllarda Türkiye’nin şehirleri kentsel ve bölgesel kalkınma ile ilgili yoğun sorunlar için hazırlıklı değildi. Bu hızlı ve dinamik süreç kentsel gelişim ve kalkınma yetkililerini özellikle 20. yüzyılın ortalarından itibaren hazırlıksız yakaladığından, bu tür süreçler altında yapı üretim süreci kontrolleri sekteye uğramıştır. Bina standartları ile bağlantılı kentleşmenin çok hızla gerçekleşmesi sonucu güvenli olmayan, düşük standartlı yaşam alanları oluşmuş ve yeterince kaliteli olmayan kentler inşa edilmiştir. Hızlı göç, planlı ve plansız kentleşme biçimleri ve bölgesel kalkınma 2010’ların Türkiye’sinde yoğun bir gündem ile yüz yüze kalmakta: Kentsel Dönüşüm.

Kısaca; bozulma ve çökmeye konu olan kent parçalarının ekonomik, toplumsal, fiziksel ve çevresel koşullarının kapsamlı ve bütünleşik yaklaşımlarla iyileştirilmesine yönelik olarak uygulanan strateji ve eylemler bütünü olarak tarif edilebilen kentsel dönüşüm, Türkiye'de sadece fiziksel mekânın dönüşümüne indirgenmesi nedeniyle son yirmi yılda büyük bir sorunsal yumağı oluşturdu.  Bu yaklaşımların süregelmesiyle önümüzdeki yıllarda da önemli bir sorun alanı olmaya devam edeceği açıkça görülebilmektedir.

Dönüşüm sorunları, fiziksel mekânın dönüşümüne indirgenmeden, ekonomik, sosyal ve kültürel boyutları ile ele alınmalıdır. Yapılacak planlama çalışması sadece fiziksel planlama aşamasında getirilecek çözümlemeler bütününden ziyade, sorunlu alanın ekonomik, toplumsal, çevresel ve fiziksel koşullarının tamamının bir bütün içerisinde ele alınması aşamalarını içermelidir.

KONGRENİN AMACI

Bu bağlamda kongrenin genel amaçları aşağıdaki gibi sıralanmıştır.

•             Uluslararası akademik ortamı, Kocaeli kent paydaşları, Türkiye ve ülke dışı akademik ortamlarda Kent Planlama-Mimarlık-Tasarım konularında bilgi, fikir, deneyim, yaklaşım üreten ortamları buluşturmak, deneyim paylaşımı ortamı sağlamak,

•             Türkiye ve/veya Kocaeli üzerinde farklı türde konuları ele alarak KOU-MTF ve Kocaeli’nde faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri ve kamu kurumlarına kullanımları için akademik nitelikte bilgi altlığı oluşturmak,

•             Kocaeli Üniversitesi’nin uluslararası bilgi üretimine katkı alanını artıracak Kent Planlama – Mimarlık - Tasarım konularında alanlar ve kulvarlar yaratmak ve bu kapsamdaki bir etkinliği düzenli hale getirmektir.

UPAD2014’de kentin paydaşları üniversite, belediye, sanayi, ticaret kuruluşları, inşaat – mimarlık firmaları ve sivil toplum kuruluşları kentsel dönüşüm ile ilgili Kocaeli Üniversitesi’nin oluşturduğu akademik platformda görüş alışverişi yapmak, kentin sorunlarına uygun çözümler üretmek ve tartışmak sorunları ortaya koymak üzere bir araya gelecektir. Ayrıca dünyadaki yaklaşımlar hakkında fikir sahibi olunması, deneyimlerin paylaşılması adına dünya ve Türkiye’deki kentsel dönüşüm uygulama örnekleri ele alınacaktır. Uluslararası örnekler çerçevesinde edinilecek deneyimlerle yerele özgü çözümler üretebilmek kongrenin hedeflerinden biridir.

KONGREYİ DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

Kongre’yi destekleyen ana kuruluşlar Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’dir. Kocaeli’ndeki kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve firmalar kentsel dönüşüm temalı uluslararası kongreyi tereddütsüz desteklemişlerdir. Bu üç büyük kamu kuruluşu dışında, UPAD2014’ü destekleyen kuruşlar sırasıyla;Kent Konut, Ayhanlar, Nuh Çimento, Kavanlar, İzmit Belediyesi, Pekdemir, Haldız, Çolakoğlu Metalurji, Diler Demir Çelik, DASK, Başiskele Belediyesi, Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret Odasıdır.

8 – 11 Mayıs 2014 tarihleri arasında gerçekleşecek olan UPAD2014, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi ve Kocaeli’nin nitelikli otellerinden WellbornLuxuryHotel’de gerçekleşecektir. Açılış 9 Mayıs 2014 tarihinde saat 9.00’da açılış konuşmaları ve açılış konferansları ile KOU Umuttepe Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde başlayacaktır. Açılış konferansları, uluslararası çalışmaları ile tanınan Harvard Üniversitesi, Graduate School of Design bölümü öğretim üyesi, Richard Peiser ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğretim üyesi İlhan Tekeli ile yapılacaktır. Kongre’nin Umuttepe ayağı bu konuşmalar ile sona erecektir ve aynı gün öğleden sonra başlayarak11 Mayısa kadar kongre, paralel oturumlar şeklinde WellbornLuxuryHotel’de devam edecektir.

UPAD2014, Çerçeve Açılış Konuşmaları, Dönüşüm Vizyon Forumu, Yuvarlak Masa toplantısı ve paralel oturumlar şeklinde gerçekleşecek bildiri sunumlarından oluşmaktadır. Ayrıca farklı ölçeklerde ve bölgelerde bütüncül ve sürdürülebilir kentsel gelişim modeli geliştiren İsveçli SymbioCity, UPAD2014 kapsamında kendi deneyimlerini anlatacaktır.

Çerçeve Açılış Konuşmaları, Dönüşüm Vizyon Forumu ve Yuvarlak Masa Toplantısı’nda yer alacak davetli konuşmacılar ulusal ve uluslararası çalışmaları ile tanınmış akademisyen, yönetici ve uzmanlardan oluşmaktadır. Kabine üyelerinden Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık kongreye katılacaktır. Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri Urbana-ChampaignIllinois Üniversitesi, Kaliforniya Irvine Üniversitesi, Harvard Üniversitesi; İngiltere Salford Üniversitesi, EdgeHillÜniversitesi ve Derby Üniversitesi; Japonya Uluslararası Mimarlık Akademisi; Yunanistan Selanik Aristotle Üniversitesi gibi önemli kurumlardan gelen katılımcılar kentsel dönüşüm üzerine konuşmalar yapacaktır.

KONUŞMACILAR

Kongreye katılacak davetli konuşmacılar aşağıda soyadına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.

•             Metin ALAN (Mimar, Alan Mimarlık)

•             Arsal ARISAL (Mimar, Kocaeli Mimarlar Odası Başkanı)

•             Yusuf ARAYICI (Akademisyen, TheUniversity of Salford)

•             Murat BALAMİR (Akademisyen, ODTÜ, Şehir ve Bölge Planlama)

•             Hüseyin CENGİZ (YTÜ)

•             Evangelos CHRYSAFIDES (AristotleUniversity of Thessaloniki)

•             Ömer ÇELİK (Kültür ve Turizm Bakanı)

•             Abdurrahman ÇUHADAR (İnşaat Mühendisleri Odası, Kocaeli Şube Başkanı)

•             Arzu KOCABAŞ DİREN (MSGSÜ)

•             Nevzat DOĞAN (İzmit Belediye Başkanı)

•             Faruk GÖKSU (Şehir Planlama Uzmanı)

•             İdris GÜLLÜCE (Çevre ve Şehircilik Bakanı)

•             İsmet GÜNGÖR (Doğal Afet Sigortaları Kurumu Genel Koordinatörü)

•             Murat GÜVENÇ (İstanbul Şehir Üniversitesi)

•             Keimi HARADA (International Academy of Architecture, Japan)

•             Geoffrey J.D. HEWINGS (University of Illinois at Urbana-Champaign)

•             Pilar IZQUIERDO

•             Fikri IŞIK (Sanayi ve Teknoloji Bakanı)

•             Miktad KADIOĞLU (İTÜ-AFAD)

•             Ahmet Haluk KARABEL (TOKİ Başkanı)

•             İbrahim KARAOSMANOĞLU (Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı)

•             İsmail KARTAL (Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bursa Bölge Müdürü)

•             Erol KÖKTÜRK (YTÜ)

•             Sanjoy MAZUMDAR (Kaliforniya Irvine Üniversitesi)

•             Eyüp MUHCU (Mimarlar Odası Genel Başkanı)

•             Murat ÖZDAĞ (Kocaeli Ticaret Odası Yön. Kur. Bşk.)

•             Amir PASİC (Res. Cent. forIslamicHistory, Art andCulture (IRCICA), Istanbul)

•             Richard PEISER (Harvard University)

•             Manfred SCHRENK

•             Gülsün SAĞLAMER (İTÜ)

•             Manfred SCHRENK

•             Seyhan SERİMER (Mimar, Serimer Mimarlık)

•             Tasleem SHAKUR (EdgeHillUniversity)

•             İlhan TEKELİ (ODTÜ, Şehir ve Bölge Planlama)

•             Tülay ESİN TIKANSAK, (GYTE, Mimarlık)

•             Necati UYAR  (Şehir Plancıları Odası Gen.Bşk.)

•             Bahattin YANIK (Kocaeli Kent Konut Genel Müdürü)

•             İsmet YILDIRIM (KİPTAŞ Genel Müdürü)

•             Yurdanur DÜLGEROĞLU YÜKSEL (İTÜ, Mimarlık)

•             Angelos ZACHARIADOU

•             Katerina ZACHARIADOU (University of Derby)

•             Ayhan ZEYTİNOĞLU (Kocaeli Sanayi Odası Yön. Kur. Bşk.)

Davetli konuşmacıların yanı sıra UPAD2014’de çeşitli ülkelerden ve üniversitelerden gelen 96 akademisyen paralel oturumlarda bildirilerini sunacaklardır. Bildiri sunumları Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Macaristan, Irak ve Türkiye’den gelen katılımcılar tarafından yapılacaktır. Bildiri sunumları için Akdeniz üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Beykent Üniversitesi, Bülent Ecevit Üniversitesi, Bozok üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İzmir Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Kocaeli Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü, Kocaeli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi’nden katılımcılar kongrede yer alacaklardır. Kongre, 11 Mayıs 2014 tarihinde katılımcılar için düzenlenen teknik gezi ile sona erecektir. Bu teknik gezide, Kocaeli’nde 17 Ağustos 1999 depreminden etkilenen ve dönüşen alanlar ziyaret edilecektir. Gölcük Değirmendere ile İzmit Seka Park, sivil mimarlık örneklerinin restore edildiği Kapanca Sokak, kent merkezinin içinden geçen eski demiryolu hattı ve dönüşümüyerinde gözlemlenerek katılımcılarla değerlendirmeler yapılacaktır.

 

Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner85

banner96

banner23

banner16

banner7

banner82

banner84

banner18

banner19