Koç Grubuna bağlı Tüpraş’la ilgili son ekonoik veriler

İlimizin ve Türkiye’nin en büyük, en stratejik kuruluşlarından , Koç Grubuna bağlı Tüpraş’la ilgili son ekonoik veriler kurum tarafından açıklandı...

Yurt içi ve dünya piyasalarındaki gelişmelere paralel olarak   2013 yılının dokuz aylık döneminde  toplam kapisite kullanımının % 80.5’ten, % 78.6 seviyesine indiği kaydedilen açıklamada  şu bilgilere yer verildi:

“-  Bu dönemde Tüpraş’ın yurt içi  satışları  % 1.7 oranında (250 bin ton)  azalmış, ihracattaki  % 12 oranındaki  düşüşün de etkisiyle  toplam ürün satışları  % 3.9 oranında (740 bin ton)  azalmıştır. Azalan satış hacmi ve  petrol fiyatlarındaki düşeşe paralel  olarak  satış gelirleri  2012 yılına göre  % 4.3 oranında azalmıştır.  Ancak, bu yılın ilk dokuz aylık döneminde  1 milyar 207  milyon TL  düzeyinde vergi öncesi  kar elde edilmiştir. “

Haberler