banner47

‘ÖNEMLİ OLAN MİLLETİN GÖNLÜNDE YER ALMAKTIR’

Röportaj: Ümit RENDE

2017’nin Temmuz ayında ilimizde Valilik görevine başlayan Hüseyin Aksoy gerçekten sıradışı bir Vali.

12 yıllık gazetecilik mesleğimde eski Valimiz Erdal Ata’dan beri tüm Valililerimizin haberlerini yazmış, kendilerinin programlarını çoğu zaman takip etmiş biri olarak gerçekten Sayın Aksoy farklı bir Vali.

Zaten göreve başladıktan sonra gelen ziyaretçilerin ve insanların göstermiş olduğu sevgi de bunun en güzel örneği.

Kocaeli Valimiz, ülkemizde 18 yıl bir fiil merkeze çekilmeden Valilik yapan tek Vali konumunda.

Halk günü toplantısı ve sürpriz esnaf ziyaretleri yapan Valimiz, bu ve buna benzer sıra dışı özellikleri ile Kocaelilerin büyük sevgisini kazanmakta.

Kocaeli için bir şans olan Sayın Valimiz röportaj isteğimizi kırmayarak, gazetemizin 8. Kuruluş yıl dönümü dergisinde merak edilen soruları yanıtladı.

Bu yüzden Sayın Valimize buradan bir kez daha teşekkür ediyor ve bu güzel söyleşi ile sizleri baş başa bırakıyorum;

- Kocaeli Valisi olmanın diğer illerdeki meslektaşlarınızdan farklı sorumlulukları nelerdir?

1985 yılından beri büyük bir onur ve sorumlulukla, ülkemizin farklı noktalarında çeşitli hizmetlerde bulundum. Her ilin farklı özellikleri ve hassasiyetleri bulunmaktadır. Kocaeli de Türkiye’nin nadide illerinden bir tanesi ve bu şehri müstesna kılan pek çok özellik bulunmaktadır.

Bunlardan bazıları; yüzölçümü olarak Türkiye’nin %0,46’lık bir alan kaplamasına karşın sanayi sektörü kaynaklı olarak büyük ölçekli işletmeler ile yabancı sermayeli sanayi işletmelerinin tüm işletmeler arasındaki payının yüksekliği, Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük liman bölgelerinden biri olması, Türkiye’nin en önemli ulaşım arterleri üzerinde yer alması, İstanbul metropolüne olan yakınlığı, il nüfus artışının yarısının net iç göç kaynaklı olması ile değerlendirilmeyi bekleyen turizm potansiyeli belirtilebilir. Kısaca rakamların üzerinden geçecek olursak; İstanbul Sanayi Odası (İSO) 2016 yılı verilerine göre; ülkemizin en büyük 500 sanayi kuruluşunun 80’i Kocaeli’de bulunmakta, aynı listenin ilk 10’u içerisinde ise Kocaeli’den 3 firma yer almaktadır. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre; 2016 yılında ilk 1000 ihracatçı içerisinde yer alan firmaların 62’si, ilk 10’da yer alan firmaların ise 2’si Kocaeli’de yer almaktadır. Ülkemizde faal veya kuruluş aşamasında olan toplam 311 organize sanayi bölgesi (OSB) mevcut bulunmakta olup ilimiz sınırları içerisinde 2’si kuruluş aşamasında ve biri ıslah sürecinde olan toplam 14 OSB yer almaktadır. 2017 yılı ihracat rakamlarını incelediğimizde Kocaeli gümrüklerinden 23.9 milyar dolarlık ihracat yapıldığı görülmektedir. Bu nedenle Kocaeli’de güvenlikle ilgili mevzular ve merkezi hükümete bağlı kurumların taşra teşkilatının koordinasyonu ve uyumlu çalışmasının sağlanmasının ötesinde, Kocaeli’deki kurum, kuruluş ve işletmelerin ulusal ve bölgesel ekonomik plan ve programlar çerçevesinde ne derece intibakının sağlandığının takibi ve yerel talep ve inisiyatiflerin merkezi hükümet gündemine taşınması gibi konular öne çıkmaktadır.

Dış ticaretin önemli bir kısmını tek başına ortaya koyan Kocaeli’de bulunan sanayicilerimizin daha rahat bir şekilde çalışmalarını ortaya koyması ülke ekonomimiz açısından da büyük önem taşımaktadır. Bu anlamda bizler de, iş dünyasından bize intikal eden tüm sorunları çözme noktasında ve daha iyi ve rahat bir çalışma ortamı yaratma adına tüm kamu kuruluşları ile birlikte gayret göstermekteyiz.

KOCAELİ, SANAYİNİN OLDUĞU KADAR TEKNOLOJİ VE AR-GE MERKEZLERİNİN DE AĞIRLIK MERKEZİDİR

- Hem üniversitesi hem sanayisi ile adından söz ettiren Kocaeli’nin, bilim ve teknoloji gelişimi projeleri kapsamında genel görüşleriniz neler?

Ülkemizin 2023 yılı için belirlediği hedeflerden biri de gayrisafi yurt içi hasılanın %3’ünün AR-GE harcamalarından oluşması ve özel sektörce gerçekleştirilen AR-GE harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payının %2 düzeyinde gerçekleşmesidir. Kocaeli’nin ülkemizin önde gelen sanayi şehirlerinden biri olarak ülke ortalaması olarak belirlenen bu hedeflerin üzerine çıkması gerektiği aşikardır. Bu süreçte, üretimde yerli katma değerin yükseltilmesi, sürdürülebilir üretime imkân veren daha yüksek teknolojili bir ürün desenine geçilmesi ve küresel değer zincirinin daha üst basamaklarına çıkılması ve ilaveten teknoloji üretilmesi gerekmektedir. Kocaeli ili, 2 üniversitesi, TÜBİTAK Araştırma Merkezleri ve Enstitüleri, 4 Teknoloji Geliştirme Bölgesini bünyesinde bulundurduğundan bilimsel ve teknolojik altyapı bağlamında hâlihazırda güçlü bir inovasyon ekosistemine sahiptir. İlimiz özel sektör AR-GE Merkezi sayısında ülkemizde 3. sırada yer almaktadır. 2017 yılı sonu itibarıyla Türkiye genelinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tescil edilmiş, 770 AR-GE Merkezinden 86’sı Kocaeli’de faaliyet göstermektedir.

Yeni bir uygulama olan, Özel Sektör Tasarım Merkezleri’nde ise Kocaeli 8 Tasarım Merkezi ile Türkiye’de altıncı sırada bulunmaktadır. Kocaeli, Türkiye’de faal ve kuruluş aşamasında olan, toplamda 69 “Teknoloji Geliştirme Bölgesi”nden (TGB) 4’üne ev sahipliği yapmaktadır. İlimizde, yer alan TGB’lerde (TÜBİTAK MARTEK, GOSB Teknopark, Muallimköy TGB (Bilişim Vadisi) ve Kocaeli Üniversitesi Teknopark) toplam 356 AR-GE ve yazılım firması faaliyet göstermekte olup 3.303 personel istihdam etmektedir. Bu bakımdan Kocaeli, sanayinin olduğu kadar teknoloji ve AR-GE merkezlerinin de ağırlık merkezidir.

BİLİŞİM VADİSİ VİZYONER BİR PROJE

İlimizde inovasyon ekosistemin geliştirilmesine katkı sağlamak üzere Bilişim Vadisi projesi hayata geçmektedir. Bilişim Vadisi, ulusal hatta uluslararası niteliğe sahip bir projedir. Bilişim Vadisi’nin, sadece bölgemizi değil tüm Türkiye’yi bilişim alanında bir üst lige taşıması beklenmektedir. Bilişim Vadisi’yle önümüzdeki dönemde yüksek teknolojili ürün desenine geçilerek katma değeri yüksek ürün ve hizmetler ortaya çıkartılacak, verimlilik ve uluslararası rekabet gücü önemli ölçüde artacaktır. Bu nedenle bu vizyoner proje ile inanıyorum ki Kocaeli, Türkiye’yi de kapsayan çok geniş bir coğrafyanın inovasyon odağı olacak ve yüksek teknoloji üretimde uluslararası düzeyde söz sahibi olacaktır.

ÜNİVERSİTELER KENTE AVANTAJ SAĞLAMAKTA

Gebze Teknik Üniversitesi, ülkemizin 10 araştırma üniversitesinden birisi ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2017 yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde 3. sıraya yükselme başarısını gösterdi. Kocaeli Üniversitesi de 80 bin’in üzerinde öğrenci sayısı ve 21 MYO’su ile ülkemizin ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştiren önde gelen üniversitelerden. Kocaeli Üniversitesi, ilimizin sektörel öncelikleri doğrultusunda üniversite-sanayi işbirliği konusuna özel bir hizmet vermekte. Günümüz konjonktüründe gelişme ve kalkınmanın en önemli araçlarından biri olarak bilginin üretilmesi ve değere dönüştürülmesi konusunun önem kazandığı görülmektedir. Bu noktada kentimizde, üniversite sanayi işbirliği artarak devam etmektedir. Kocaeli’nin önemli bilgi üreten aktörleri Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi ve TÜBİTAK’ın tam işbirliği ve koordinasyon içerisinde sanayiciyle ortak projeler üretmesi kente avantaj sağlamaktadır. Tüm unsurlarımızla ilimizde üretilecek katma değeri ve bilgiyi tüm dünyaya yaymak temel hedefimiz olarak belirlenmiştir. Bilindiği üzere ülkemizin 2023 vizyonu çerçevesinde 500 milyar dolarlık bir ihracat hedefi vardır. Şüphesiz Kocaeli ili, sahip olduğu üretim altyapısı ve teknoloji olanakları, lojistik potansiyeli ve nitelikli işgücü varlığı gibi bileşenlerle ülkemizin bu hedefe ulaşmasında en fazla katkıyı veren illerden birisi olacaktır.

HAVA KİRLİLİĞİ VE TRAFİK SORUNU

-İlimizin idari mülki amiri olarak sizce Kocaeli’nin başlıca sorunları nelerdir?

Kocaeli’nin bir sanayi şehri olduğu gerçeğinden hareket edersek;

  • İç Göç: Kocaeli’de 2010 – 2016 döneminde nüfus artışının %50’si net iç göç kaynaklıdır.
  • Trafik: Sanayi kuruluşlarının yoğunluğu, yüz ölçüme göre nüfus artışı ve Türkiye’nin en önemli ulaşım arterleri üzerinde bulunması nedeniyle trafikte gün geçtikçe sorunlar artmaktadır.
  • Enerji Tüketimi: Kocaeli, Kişi başı elektrik tüketiminde Türkiye illeri arasında 3. sırada yer almaktadır. (2016). Kocaeli'de enerji tüketiminin %80,5’i sanayi kaynaklıdır.
  • Tehlikeli Atık Yoğunluğu: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tehlikeli Atık Beyan Sistemi (TABS) verilerine göre 2010 – 2016 yılları arası Türkiye tehlikeli atık bildirimlerinin %19,42'si Kocaeli’de,
  • Hava Kirliliği: Havadaki Partiküler Madde (PM10) oranı İzmit, Derince ve Dilovası istasyonları verilerine göre Orta ve Hassas düzeyde bulunmaktadır.

Tehlikeli atık ve hava kirliliği ile ilgili çalışmalar büyük bir hassasiyetle yürütülmektedir.

- Kocaeli’de göreve başladıktan sonra kamuoyunda herkesim tarafından sevilen bir Vali konumuna geldiniz. Bu başarıdaki etkin rol nedir?

Gönüllerde bulunmak ve hoş seda ile anılmak güzeldir, asıl olan milletin gönlünde yer etmektir. Bu nedenle Tüm Kocaelili vatandaşlarıma teşekkür ediyorum.

VATANDAŞ EN ÇOK İŞ VE YARDIM TALEBİNDE BULUNMAKTA

- İlimizde halk günü toplantısı yapan tek Vali’siniz. Görev sürenizce halk günü toplantılarına devam edecek misiniz? Halktan gelen genel talep ve öneriler nelerdir ve de çok ilginç taleplerle karşılaşıyor musunuz?

Kocaelili vatandaşlarımızın sorun ve ihtiyaçlarını dile getirmeleri amacıyla Valilik olarak Halk Günleri başlattık, benimle bizzat görüşme talebinde bulunan vatandaşlarımızla bire bir görüşerek, istek, sorun ve taleplerini dinliyorum. Devletimiz, vatandaşlarımız için vardır ve hizmetlerimizi vatandaş odaklı yürütüyoruz. Kapımız her zaman vatandaşımıza açıktır. Devletimiz vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü ve eksikliklerinin giderilmesi noktasında çeşitli müracaat yolları oluşturmuştur. Vatandaşımızın ücretsiz olarak telefonla ulaşabileceği BİMER, CİMER ve yeni uygulamaya koyduğumuz AÇIK KAPI’mız mevcuttur. Vatandaşlarımız buralardan istedikleri konularda bilgi alabilir, taleplerini iletebilirler.

Bunların dışında bizzat benimle görüşmek isteyen vatandaşlarımızı da Halk Günü’nde kabul ederek, onlarla birebir görüşüyor, sorun ve taleplerini dinliyor, orada hazır bulunan kurum müdürlerine yasal çerçeveler içerisinde gereğinin yapılması konusunda talimatandırıyorum. Vatandaşlarımızın talepleri olduğu müddetçe halk günlerimiz devam edecektir. Vatandaşlarımızdan gelen talepler ise çok çeşitli olmakla birlikte en çok iş ve yardım talebi bulunmaktadır.

- Genç nesillere tavsiyeniz nelerdir?

Ülkemizin kendine güvenen, yetişmiş, donanımlı gençlere ihtiyacı var. Tarife sığmayan bir milletin evlatları olarak, ideallerinin peşinde kararlılıkla giden, vatanını seven, ahlaklı, özgüvenli, çalışan, üreten bireyler olmalarını istiyoruz. Mücadeleden korkmayan, girişimce, en az iki dil bilen, hangi alanda olursa olsun yaptığı işten heyecan duyan gençler olmalarını istiyoruz. Yüreklerindeki vatan aşkıyla, gözlerindeki kararlılığın hakkını vereceklerine yürekten inanıyoruz.

  • Hüseyin Aksoy kimdir?

1963 yılında Trabzon ili Köprübaşı ilçesinde doğdum. İlkokul ve Ortaokulu burada tamamladım.

1980 yılında Trabzon Lisesi’nden mezun oldum ve aynı yıl Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazandım. 1984 yılında Fakültenin Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum.

1985 yılında Trabzon Kaymakam Adayı olarak (73. Dönem) göreve başladım.

Vakfıkebir, Alucra ve Arsin Kaymakam Vekilliklerinde bulundum.

1988 yılında Kaymakamlık Kursunu üstün başarı ile tamamlayarak, yeni kurulan Isparta ili Aksu Kaymakamlığına Kurucu Kaymakam olarak atandım.

Aksu Kaymakamlığı görevini yürütürken 1990-1991 yılları arasında yabancı dil eğitimi ve yönetim yapısı üzerine incelemede bulunmak üzere ABD'de bulundum.

1991 yılında yine Kurucu Kaymakam olarak yeni kurulan Rize Hemşin Kaymakamlığına atandım.

Hemşin Kaymakamlığı görevi sırasında yaklaşık bir yıl süre ile Rize Pazar İlçesi Kaymakamlığını vekaleten yürüttüm. 1993 yılında Malatya Yeşilyurt Kaymakamlığına atandım, 1995 yılında içişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliğine atandım.

1996 yılında Mülkiye Başmüfettişi oldum. Teftiş Kurulunda bulunduğu süre içerisinde Teftiş, inceleme ve araştırma, özel denetim, soruşturma gibi birçok farklı görevi yerine getirdim.

Mülkiye Başmüfettişi kadrosunda iken; 1997 yılında Başbakanlık İnsan Hakları Koordinatör Üst Kurulu Sekreteryasında İçişleri Bakanlığı temsilcisi olarak görev aldım.

Bu süre içerisinde İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi noktasında yapılan birçok çalışmaya katkıda bulundum. Bazı Kanun Tasarı Taslakları çalışmalarında görev aldım.

2000 yılında İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği görevine getirildim. Yaklaşık 1.5 yıl bu görevde bulundum.

2001 yılında Muğla Valiliğine atandım ve 4 yıl 3 ay bu görevi yürüttüm.

2006 yılında Mersin Valiliğine atandım ve 4 yıl 4 ay bu görevi yürüttüm.

2010 yılında Samsun Valiliği görevine atandım ve 4 yıl 4 ay bu görevi yürüttüm.

2014 yılında Diyarbakır Valiliği görevine atandım ve 2 yıl 9 ay sonra 13.06.2017 tarih ve 2017.10458 sayılı kararname ile Kocaeli Valiliğine atandım ve 29.06.2017 tarihinden beri de siz değerli Kocaeliler ile birlikteyiz.    

Resim öğretmeni Hülya Aksoy Hanımefendi ile evli olup, 1994 doğumlu, üniversite öğrencisi olan Mehmet Erdoğan isimli bir oğlum bulunmaktadır. 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
SERKAN ILICA 10 ay önce

VALİ BEY GERÇEKTEN ÇOK OTORİTER VE BEYEFENDİ BİRİSİ HERKES SEVİYOR SAYIN VALİMİZİ

Avatar
RABİA ŞEN 10 ay önce

ALLAH SAYIN VALİMİZDEN RAZI OLSUN HALK GÜNÜNDE SÖYLEDİĞİMİZ İSTEĞİMİZİ YERİNE HEMEN GETİRTTİ.ALLAH RAZI OLSUN KENDİSİNDEN.

banner2

banner4

banner16

banner19

banner23

banner48

banner49

banner5

banner7

banner17

banner18