SÖĞÜT’TEN AYLIK 3 BİN LİRA KIYAKLAR!

Körfez Belediyesi tarafından yaptırılan 7 bin konutluk İlimtepe Toplu Konut Projesi’ni yürütmüş olan ve tasfiye sürecine giren S.S. İlimtepe Konut Yapı Kooperatifi’nde Körfez Belediyesinde görev yapan ve kooperatifle hiçbir alakası olmayan 5 kişiye huzur hakkı adı altında aylık 3 biner liralık kıyak yapıldığı iddia edildi. Bu iddiasını kooperatifin genel kurul tutanakları ile ispatlayan ve Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’e 7 adet soru yönelten CHP Körfez Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Erkan Uygun, 6 kooperatif üyesinin ret oyuna rağmen ‘evet’ oyu kullanan ve 1 oy çokluğu ile bu 5 kişiye 3 yıl daha huzur hakkı ödenmesi kararının alınmasında etkili olan Söğüt’e “Vicdanın rahat mı?” dedi.

2 ADET DİLEKÇE İLE ŞERH

S.S. İlimtepe Konut Yapı Kooperatifi’nin 28 Mayıs 2019 tarihinde saat 10.00’da Körfez Belediyesi Nikah Salonu’nda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcisi Mesut Kılıç gözetiminde yapılan genel kurul toplantısı, Başkan Şener Söğüt tarafından açılmış, divan başkanlığına Selattin Kabadayıoğlu, katip üyeliğe Cemil Akgün oybirliği ile seçilmişti. Divan Başkanı ilan edilen Kabadayıoğlu, ilan edilen gündemi okumuş, gündeme ilave madde olup olmadığını sormuş, divana 2 adet dilekçe verilmişti. A.K. ve H.A.’nın imzasının bulunduğu dilekçe genel kurula okunmuştu. Bu dilekçelerde 5 üyenin de imzası vardı. Yeter sayıya muhalefet ettiği genel kurula şerh koyduğu ve dava hakkının saklı olduğu bildirildi. Bu dilekçelerde muhalefet şerhi vardı.

OY BİRLİĞİ İLE YETKİ

31 Mayıs 2019 tarihli genel kurul tutanağında ayrıca; “S.S. İlimtepe Konut Yapı Kooperatifi ile davalık üyeler M.F.K. hakkında 10 Haziran 2015 tarih 1048 sayılı, F.Ö. hakkında 13 Mart 2018 tarih 1070 sayılı, K.A., H.H.K., A.İ., B.Ş. ve İ.A. hakkında 2 Haziran 2018 tarih 1073 sayılı, S.B. hakkında 18 Aralık 2018 tarih 1076 sayılı alınan yönetim kurulu kararları ile sulh yoluyla uzlaşılan veya uzlaşılacak üyeler için diğer üyemiz Körfez Belediyesine verilen dairelerin takas yoluyla iade alınması bu süreçte tespit edilen kaydı, rayiç veya piyasa fiyatlarının farklılık göstermesi durumunda tahsilinden vazgeçilmesine, sorunun çözüme kavuşturulması üyelerimize konut tesliminin tamamlanması kooperatif amacının gerçekleşmesi ve tasfiyeye gidilmesi amaçlandığından Kooperatif ve Körfez Belediyesi ile ihtilaflı tüm üyelerden Körfez Belediyesince istenilen ödemelerin ödenen veya gerektiğinde ödenecek muhtemel tüm masrafların (Konut değer tespiti, davacı ve davalılara ait avukat giderleri, çeşitli harç bedelleri, ecri misil ve benzer masrafların) kooperatif tarafından karşılanması yapılan sulh ve tapu devirlerinin kabul edilmesi ve yapılacak benzer işlemler için karar alınması ve yönetim kuruluna oy birliği ile yetki verildi” ifadeleri yer aldı.

20 YILDAN 25 YILA ÇIKARILMASI

Tutanakta, genel kurulda kooperatifin faaliyet süresinin 20 yıldan 25 yıla çıkarılması ile ilgili gündem maddesi şu şekilde açıklandı: “Ana sözleşmenin 5. maddesinin tadil edilerek kooperatif faaliyet süresinin uzatılması konusu görüşmeye açıldı. Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 16 Mayıs 2019 tarih ve 17489 sayılı oluru ile ana sözleşmenin 5. maddesi, kooperatifin süresinin 20 yıldan 25 yıla çıkarılması onaylamış olup, yapılan oylama sonucu kooperatifin süresinin 20 yıldan 25 yıla çıkarılması oybirliği ile kabul edildi. Genel kurulca yapımına karar verilen 2,336 konut sayısının tamamlanan konut sayısı olan 2,057 adede indirilmesi konusu görüşmeye açıldı.”

3’ER BİN LİRA HUZUR HAKKI

Tutanaktaki 11. madde ise 5 kişiye huzur hakkı ödenmesi için alınan karara konuşan muhalefet şerhi ile alakalıydı. 11. Madde ile ilgili tutanakta şu ifadeler yer aldı: “İş bu maddenin görüşülmesinde divana önerge sunuldu. Verilen önergede yönetim kurulunun 3 asıl ve 3 yedek, denetim kurulunun 2 asil ve 2 yedek olmak üzere, üyelerden oluşması ve görev sürelerinin 3 yıl olarak belirlenmesi genel kurula okundu. Oylama yapıldı. Okunan isimler 3 yıl süre ile görev yapmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi. Huzur haklarının tespitinde genel kurula bir kooperatif üyesi açıklama yaparak kooperatif amacının hasıl olduğunu herhangi bir üyenin artık bulunmadığını sadece hukuk kurulunun görev yaptığını seçilen yöneticilerin belediye çalışanları ve kooperatif ile ilgisi olmayan kimseler olduğundan çalıştıkları belediyeden ücret aldıkları için ayrıca kooperatif üzerinden huzur hakkı ödenmesinin vicdani olmadığını beyan etti. Divan Başkanı her iki teklifi genel kurula oyladı. Yönetim ve denetim kurulu üyelerine her ay net ayrı ayrı 3 bin TL huzur hakkı ödenmesi 6 ret oyuna karşılık, 7 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.”

TASFİYE KURULUNDA DA AYNI İSİMLER

29 Ocak 2020 tarihinde yapılan S.S. İlimtepe Konut Yapı Kooperatifi Genel Kurul Toplantısı’nın 4 Şubat 2020 tarihli tutanağında ise daha önceki toplantıda huzur hakkı alması 6 ret oyuna rağmen 7 ‘evet’ oyu ile oy çokluğuyla kabul edilen 5 kişinin, bu kez de tasfiye kurulunda yer almasına yönelikti. Tutanakta 9. Madde şu şekilde yer aldı: “Yönetim kurulu başkanı tüm üyelerin kat mülkiyet tapularını aldıklarını beyan etti. Yapılan oylama ile kooperatifin tasfiye haline geçmesine oy birliği ile karar verildi. 28 Mayıs 2019 tarihinde yapılan olağan genel kurulda seçilen yönetim kurulunun aynı zamanda tasfiye kurulu olarak görev yapmasına oybirliğiyle karar verildi.”

UYGUN, SÖĞÜT’E SESLENDİ

Tasfiye sürecine gidildiği halde belediye çalışanı olan ve kooperatifle alakası olmadığı belirtilen kişilere huzur hakkı ödenmesine 6 kooperatif üyesinden ret oyu gelmesine rağmen, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün de oyuyla genel kuruldan geçen huzur hakkı ödenmesinin devamına ve bu şahıslara tasfiye kurulunda da görev verilmesine ilişkin kararlarla ilgili CHP Körfez Belediye Meclis Üyesi ve Grup Başkanvekili Erkan Uygun gazetemize konuştu. Uygun, Körfez Belediye Başkanı Söğüt’e, 7 soru yöneltti.

6 RET OYUNA KARŞI, 7 EVET OYU

Erkan Uygun, şunları kaydetti: “Sayın Şener Söğüt, S.S. İlimtepe Konut Yapı Kooperatifi’nin büyük hissedarı Körfez Belediyesi’dir. 28 Mayıs 2019 tarihinde sizin katılımınızla genel kurul yapıldı. Yapılan genel kurulda, tutanakta belirtildiği gibi ‘kooperatif amacı hasıl olduğu ve herhangi bir üyenin bulunmadığı işlevini yitirdiği’ beyan edildi. Sadece Hukuk Kurulu’nun görev yapması gerekirken kooperatifle ilgisi olmayan ve Körfez Belediyesinden de maaş alan, belediye çalışanlarından 3 kişi yönetim kurulu asıl ve 2 kişi denetim kurulu asıl olmak üzere toplam 5 kişilik kurullar oluşturuldu. Ve bu kurul üyelerin her birine aylık 3000 TL huzur hakkı vermek için oylama yapıldı. Bu oylamaya genel kurula katılan bazı üyeler ‘kooperatifin amacının hasıl olduğu ve herhangi bir üyenin bulunmadığı, işlevini yitirdiği, huzur hakkı ödenmesinin vicdani olmadığı’ yönünde itiraz etmesine rağmen siz bu durumu vicdani bularak ‘evet’ oyu verdiniz. Ve oylama 6 ret oya karşı 7 kabul oyuyla kabul edildi.

Soruyoruz;

25 YILA NEDEN ÇIKARDINIZ?

1)- Tasfiye sürecine gidilmesi kararı alınan kooperatifin 20 yıl olan süresini 25 yıla neden çıkardınız?

BU DAVANIN KONUSU NE?

2)- Tasfiye sürecine ilişkin kendi beyanınızla ‘sadece 1 mahkeme dosyası var’ demiştiniz. Diğer tüm dava dosyaları çözüldü, neden son dava dosyasını çözmediniz? Bu davanın konusu nedir açıklayın!

AMAÇ, HUZUR HAKKI ALMASINI SAĞLAMAK MI?

3)- Diğer davalar anlaşma yoluyla çözülürken tek lakan davayı çözmeme nedeniniz 3 yıllığına seçilen yönetim ve denetim kurulu üyelerinin belediye çalışanları ve kooperatif ile ilgisi olmayan kişilerden oluşmasının amacı huzur hakkını almasını sağlamak mı?

NASIL GÖRMEZDEN GELDİNİZ?

4)- Yapılan genel kurulda huzur hakkı alınmasın diye 6 kişinin ret oyunu nasıl görmezden geldiniz? VİCDANINIZ RAHAT MI?

5)- Yönetim ve denetleme kuruluna ödenen aylık maaş 15 bin TL, yıllık 180 bin liradır. Genel kurulda tutanak altına alındığı gibi vicdani olmadığı beyan edildiği halde ‘evet’ oyu verdiniz. Vicdanınız rahat mı?

AYNI ZAMANDA TASFİYE KURULUNA NEDEN SEÇTİNİZ?

6)- 4 Şubat 2020 tarihinde yapılan genel kurulda 28 Mayıs 2019 tarihinde yapılan olağan kurulda seçilen yönetim kurulu ve denetim kurulunun İlimtepe Yapı Kooperatifi’nin üyesi olmayan ve belediye çalışanlarından oluşan kişileri aynı zamanda tasfiye kurulu olarak neden seçtiniz?

AVUKAT MECLİS ÜYESİNE ÖDENEN ÜCRET…?

7)- Hukuk kurulu başına hangi avukat meclis üyesini seçtiniz? Ona ödenen ücreti açıklayınız.

Anahtar Kelimeler:
şener Sögüt
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner96

banner23

banner16

banner84

banner18

banner19